ค้นหาข้อมูล
อะไรคือ SWOT ANALYSIS
3575 view
 Post Date:  2011-07-12 02:04:10

อะไรคือ SWOT ANALYSIS

swot-analysis-image

S = STRENGTH
หมายถึง จุดแข็ง


 W= WEAKNESS
หมายถึง จุดอ่อน O= OPPORTUNITY
หมายถึง โอกาศ


 T= THREAT
หมายถึง อุปสรรค์

 

การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS นั้น จะต้องวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐาน 2 อย่าง คือ

1. BALK GROUD ของตัวผู้ประกอบการเอง
ว่ามีประสบการณ์อย่างไร มีจุดแข็งอย่างไรในตัวของคุณเอง
เช่น มีจุดเด่น ที่พูดคุย เป็นมิตรกับทุกคน
หรือชอบทำงาน GRAPHIC ได้ดี และเด่นกว่าคนอื่น
หรือ บุคคลิกดีสวยสะดุดตากว่าคนอื่น เป็นต้น

2. จุดเด่นจุดด้อยอันเกิดจากลักษณะของธุรกิจเอง โดยผมจะวิเคราะห์ ให้ดูอีกสักหนึ่ง CASE เพิ่ม เป็นกรณีศึกษา