ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina
4137 view
 Post Date:  2011-03-09 04:48:42
ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina

 

 

ชื่อทางการ             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovin)
เมืองหลวง              ซาราเยโว (Sarajevo)

ภาษาที่ใช้               บอสเนีย เซอร์เบีย โครแอต

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina

 

                ประเทศนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา หลังจากที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1992 ก็เกิดการสู้รบภายในประเทศระหว่างสามฝ่าย

                สีน้ำเงิน สีเหลือง และรูปดาว มีที่มาจากธงของสหภาพยุโรป (EU) รูปสามเหลี่ยม หมายถึง ผืนแผ่นดินของประเทศและมิตรภาพของสามฝ่าย