ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมอลโดวา Moldova
5848 view
 Post Date:  2011-03-09 06:22:04
ธงชาติประเทศมอลโดวา Moldova

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมอลโดวา (Republic of Moldova)
เมืองหลวง              คีชีเนา (Chisinau)

ภาษาที่ใช้               มอลโดวา

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมอลโดวา Moldova

 

                มอลโดวาตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศใหม่ที่ได้รับเอกราชหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                ประเทศมอลโดวาเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโรมาเนียมาก่อน ธงชาติจึงมีสีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง เหมือนธงชาติโรมาเนียและบางครั้งก็มีการใช้ธงชาติแบบที่ไม่มีตราแผ่นดินอยู่ตรงกลาง