ค้นหาข้อมูล
หลังจากดวงอาทิตย์ตกดินแล้วไปอยู่ไหน ?
1462 view
 Post Date:  2011-05-30 02:41:39

หลังจากดวงอาทิตย์ตกดินแล้วไปอยู่ไหน ?

                ความจริงแล้วโลกหมุนรอบตัวเองทุกวัน ดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลนั้นจะไม่เคลื่อนที่ มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกจะเหมือนรูปที่วาดไว้หมุนไปพร้อมกับโลกทุกวัน เราจึงรู้สึกว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่