ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศบอตสวานา Botswana
4069 view
 Post Date:  2011-03-26 09:36:17
ธงชาติประเทศบอตสวานา Botswana

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐบอตสวานา (Republic of Botswana)

เมืองหลวง              กาโบโรเน (Gaborone)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ สวานา

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบอตสวานา Botswana

 

                บอตสวานาอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีทะเลทรายกาลาฮารีซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ          

                สีฟ้า หมายถึง น้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิต โดยเฉพาะฝน (บอตสวานามีความแห้งแล้งมาก) แถบสีดำ หมายถึง คนผิวดำ แถบสีขาว หมายถึง คนผิวขาว แถบสีขาวและดำ หมายถึง ความปรองดองของคน 2 กลุ่ม