ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอินเดีย India
10010 view
 Post Date:  2011-03-07 03:52:19
ธงชาติประเทศอินเดีย India

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)
เมืองหลวง              นิวเดลี (New Delhi)

ภาษาที่ใช้               ฮินดี อังกฤษ

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอินเดีย India

 

                อินเดียตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองตั้งแต่สมัยโบราณ

                สีส้ม หมายถึง ศาสนาฮินดู และความเสียสละ สีเขียว หมายถึง ศาสนาอิสลามและความยุติธรรม สีขาว หมายถึง สันติภาพและความเข้าใจกันระหว่าง 2 ศาสนา ตรงกลางธงมีรูปจักรอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ