ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศคองโก Congo
4069 view
 Post Date:  2011-03-26 08:00:40
ธงชาติประเทศคองโก Congo

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo)

เมืองหลวง              กินชาซา (Kinshasa)

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส คองโก ลิงกาลา

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศคองโก Congo

 

                คองโกตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปแอฟริกา อุดมไปด้วยแหล่งแร่ธาตุ เช่น ทอง เพชร เป็นต้น

                สีฟ้า หมายถึง สันติภาพ สีเหลือง หมายถึง ความมั่งคั่ง แถบสีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนที่เสียสละเพื่อประเทศ รูปดาว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนเผ่าและประเทศ ธงชาตินี้ถูกใช้จนถึงปี ค.ศ. 1971 และนำมาใช้อีกครั้งในปี ค.ศ.2006