ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศนาอูรู Nauru
3649 view
 Post Date:  2011-03-15 07:33:12
ธงชาติประเทศนาอูรู Nauru

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐนาอูรู (Republic of Nauru)

 

 

เมืองหลวง              นาอูรู (Nauru)

 

ภาษาที่ใช้               นาอูรู อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศนาอูรู Nauru

 

                นาอูรูเป็นประเทศเกาะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณใต้เส้นศูนย์สูตร ในบรรดาประเทศเอกราช นาอูรูมีขนาดเล็กเป็นอันดับสาม รองจากนครรัฐวาติกันและโมนาโก

                สีน้ำเงิน หมายถึง มหาสมุทรแปซิฟิก แถบสีเหลือง หมายถึง เส้นศูนย์สูตร ดวงดาว หมายถึง แผ่นดินของนาอูรู ส่วนรัศมี 12 แฉก หมายถึง กลุ่มชนในนาอูรูทั้ง 12 กลุ่ม