ค้นหาข้อมูล
เสียงสะท้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
2017 view
 Post Date:  2011-05-30 02:36:58

เสียงสะท้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

 

                เสียงมีส่วนเหมือนคลื่นทะเลมีลักษณะเป็นระลอกคลื่น เรียกว่า คลื่นเสียง คลื่นเสียงจะกระจายได้ต้องอาศัยอากาศเป็นตัวกลาง เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับวัตถุขนาดใหญ่จะสะท้อนกลับ เรียกว่าเสียงสะท้อน