ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเอสโตเนีย Estonia
5568 view
 Post Date:  2011-03-09 06:59:09
ธงชาติประเทศเอสโตเนีย Estonia

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Republic of Estonia)

เมืองหลวง              ทาลลินน์ (Tallinn)

ภาษาที่ใช้               เอสโตเนีย

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเอสโตเนีย Estonia

 

 

                เอสโตเนียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป เป็นประเทศเล็กๆที่บนชายฝั่งทะเลบอลติก มีทะเลสาบและป่าไม้อยู่มากมาย ประกาศตนเป็นเอกราชแยกออกจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้า ทะเลสาบและมิตรภาพ สีดำ หมายถึง ผืนแผ่นดินและบรรพบุรุษ สีขาว หมายถึง อนาคตอันสดใส