ค้นหาข้อมูล
ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย
3627 view
 Post Date:  11/10/12 - 9:30:pm
ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

เลย

ชื่อดอกไม้

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

ชื่อสามัญ

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paphiopedilum hirsutissimum

วงศ์

ORCHIDACEAE

ชื่ออื่น

 

ลักษณะทั่วไป

เป็นกล้วยไม้แบบ sympodial แบบไม่มีลำลูกกล้วย ระบบรากเป็นแบบรากกึ่งดิน ออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักทอดไปทางด้านราบมาก กว่าหยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออกดอกเดี่ยว กว้างประมาณ 8 ซม. ก้านดอกยาวและตั้งตรงสีเขียว มีขนสั้นสีม่วงแดงจำนวนมาก กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กลับ โคนกลีบสีน้ำตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรูปไข่กลับ โคนสีเขียว ปลายสีม่วงอมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคลื่น มีขนปกคลุมทั่วทั้งกลีบ กลีบปากเป็นถุงลึก สีเหลืองอมเขียวมีจุดเล็กๆ สีน้ำตาล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม

การขยายพันธุ์

แยกหน่อ

สภาพที่เหมาะสม

เติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็น

ถิ่นกำเนิด

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และชัยภูมิ