ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอาร์เมเนีย Armenia
5927 view
 Post Date:  2011-03-07 03:50:39
ธงชาติประเทศอาร์เมเนีย Armenia

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอาร์เมเนีย (Republic of Armenia)
เมืองหลวง              เยเรวาน (Yerevan)

ภาษาที่ใช้               อาร์เมเนีย รัสเซีย

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอาร์เมเนีย Armenia

 

 

                อาร์เมเนียตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสในเอเชียตะวันตก เป็นประเทศเก่าแก่ซึ่งถูกสหภาพโซเวียตปกครองเป็นเวลานานจนได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1991 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

                สีแดงหมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีน้ำเงิน หมายถึง แผ่นดินและท้องฟ้า สีส้ม หมายถึง ความกล้าหาญของประชาชน