ค้นหาข้อมูล
วันกีฬาแห่งชาติ (16 ธันวาคม)
1850 view
 Post Date:  2011-05-19 05:57:02

วันกีฬาแห่งชาติ (16 ธันวาคม)

ความหมาย

         กีฬา หมายถึง การเล่นแข่งขัน การเล่นเพื่อความสนุกโดยมากเพื่อเป็นการบำรุงหรือเพื่อผ่อนคลาย

         วันกีฬาแห่งชาติ หมายถึง วันที่กระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของกีฬา และเป็นวันที่ระลึกพระปรีชาสามารถของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันกีฬา

ความเป็นมา

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และนอกจากนี้พระองค์ยังโปรดปรานกีฬาแบดมินตันเช่นกัน เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและยังสนับสนุนกีฬาในประเภทต่างๆ ดังนั้น ตณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ทูลเกล้าฯถวายเหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ คือ อิสริยาภรณ์ โอลิมปิกชั้นสูงสุดแด่พระองค์ท่าน การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมีมติเสนอคณะรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ