ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศไมโครนีเซีย Micronesia
4285 view
 Post Date:  2011-03-15 07:38:53
ธงชาติประเทศไมโครนีเซีย Micronesia

 

ชื่อทางการ             สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Federated States of Micronesia)

 

 

เมืองหลวง              โคโลเนีย (Kolonia)

 

ภาษาที่ใช้               แยป ชูก โปนเป คอสไร

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศไมโครนีเซีย Micronesia

 

                ไมโครนีเซียเป็นประเทศเกาะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เคยถูกญี่ปุ่นยึดครองจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

                สีฟ้า หมายถึง มหาสมุทรแปซิฟิกและเสรีภาพ สีขาว หมายถึง สันติภาพ ดาว 4 ดวง หมายถึง รัฐทั้ง 4 คือ โปนเป ชูก แยป และคอสไร รูปไม้กางเขนที่เกิดจากตำแหน่งการเรียงตัวของดาว 4 ดวง หมายถึงศาสนาคริสต์