ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศฮังการี Hungary
8045 view
 Post Date:  2011-03-09 07:13:36
ธงชาติประเทศฮังการี Hungary

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

 

 

เมืองหลวง              บูดาเปสต์ (Budapest)

 

ภาษาที่ใช้               ฮังการี

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศฮังการี Hungary

 

 

 

                ฮังการีตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านใจกลางประเทศ

สีแดง สีขาว และสีเขียว ทั้ง 3 สีมาจากตราแผ่นดินโบราณของประเทศฮังการีแต่ในปัจจุบัน สีแดง หมายถึง เลือดของผู้รักชาติ สีขาว หมายถึง สันติภาพและแม่น้ำดานูบ สีเขียว หมายถึง ความหวังและธรรมชาติในประเทศฮังการี