ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศนครรัฐวาติกัน Vatican City State
5287 view
 Post Date:  2011-03-09 04:44:19
ธงชาติประเทศนครรัฐวาติกัน Vatican City State

 

 

ชื่อทางการ             นครรัฐวาติกัน (The Holy See; Vatican City State)
เมืองหลวง              วาติกัน (Vatican)

ภาษาที่ใช้               ละติน อิตาลี ฝรั่งเศส

 

 

 

ความเป็นมาของ ธงชาติประเทศนครรัฐวาติกัน Vatican City State

 

                นครรัฐวาติกันเป็นประเทศเอกราชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม บริหารประเทศโดยศาสนจักรโรมันคาทอลิก

                สีเหลืองและสีขาวมาจากตราที่มีรูปโล่สีเงินและกางเขนสีทองของนครเยรูซาเลม ในช่วงสงครามครูเสด ด้านขวาเป็นตราแผ่นดิน หมายถึง อำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา ธงชาตินครรัฐวาติกันมีรูปร่างไม่เหมือนธงชาติประเทศอื่น เพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส