ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศไลบีเรีย Liberia
4960 view
 Post Date:  2011-03-26 09:58:23
ธงชาติประเทศไลบีเรีย Liberia

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia)

เมืองหลวง              มันโรเวีย (Monrovia)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศไลบีเรีย Liberia

 

                ไลบีเรียตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1847 โดยทาสจากอเมริกาที่ได้รับอิสรภาพ

                ไลบีเรีย แปลว่า ดินแดนแห่งอิสรภาพ ลวดลายของธงจึงคล้ายกับธงชาติของสหรัฐอเมริกา เส้นแนวนอน 11 เส้น หมายถึง ผู้ลงนามประกาศอิสรภาพทั้ง 11 คน รูปดาวเป็นสัญลักษณ์ของเอกราช