ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมาลี Mali
5175 view
 Post Date:  2011-03-26 09:50:32
ธงชาติประเทศมาลี Mali

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมาลี (Republic of Mali)

 

 

เมืองหลวง              บามาโก (Bamako)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมาลี Mali

 

                มาลีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา  บริเวณตอนเหนือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮารา ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน

สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีเขียว หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร สีเหลือง หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและเอกราช