ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศโปแลนด์ Poland
8331 view
 Post Date:  2011-03-09 04:56:01
ธงชาติประเทศโปแลนด์ Poland

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

 

 

เมืองหลวง              วอร์ซอ (Warsaw)

 

ภาษาที่ใช้               โปล

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศโปแลนด์ Poland

 

                โปแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป เป็นประเทศเกษตรกรรม ในอดีตเคยถูกแบ่งแยกดินแดนและถูกปกครองโดยประเทศอื่น จนในปี ค.ศ.1918 จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นสาธารณรัฐอิสระ

                สีขาวและสีแดง มีที่มาจากตราแผ่นดินซึ่งมีนกอินทรีสีขาวบินอยู่กลางพระอาทิตย์สีแดง ปัจจุบัน สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อเอกราช