ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศแอฟริกาใต้ South Africa
8230 view
 Post Date:  2011-03-26 10:07:58
ธงชาติประเทศแอฟริกาใต้ South Africa

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Republic of South Africa) 

เมืองหลวง              พริทอเรีย (Pretoria)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ แอฟริกัน

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศแอฟริกาใต้ South Africa

 

                แอฟริกาใต้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่ปกครองโดยคนขาว และมีนโยบายแยกผิวมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 จนมายกเลิกในปี ค.ศ.1991

                ธงชาติแอฟริกาใต้มีชื่อเรียกกันว่า “ธงสายรุ้ง” ซึ่งแต่ละสีในธงชาติไม่ได้มีความหมายเป็นพิเศษแต่อย่างใด รูปร่างที่เหมือนอักษร Y หมายถึง การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศแอฟริกาใต้และความก้าวหน้า