ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศซูดาน Sudan
4996 view
 Post Date:  2011-03-26 09:22:19
ธงชาติประเทศซูดาน Sudan

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐซูดาน (Republic of the Sudan)

 

 

เมืองหลวง              คาร์ทูม (Khartoum)

 

ภาษาที่ใช้               อาหรับ อังกฤษ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศซูดาน Sudan

 

                ซูดานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

สีแดง สีขาว สีดำ สีเขียว เป็นสีของชาวอาหรับ แสดงถึงการเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม สีแดง หมายถึง ลัทธิสังคมนิยมและเอกราช สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีดำ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแอฟริกา สีเขียว หมายถึง ศาสนาอิสลามและความรุ่งเรือง