ค้นหาข้อมูล
กลางวันมีดวงดาวไหม ?
1546 view
 Post Date:  2011-05-30 02:42:33

กลางวันมีดวงดาวไหม ?

                ความจริงแล้วในตอนกลางวันดาวยังอยู่บนท้องฟ้า และส่องแสงตลอดเวลา แต่ในตอนกลางวันนั้นแสงอาทิตย์จ้ามากแต่แสงของดวงดาวอ่อนมาก เราจึงมองไม่เห็นดวงดาวในตอนกลางวัน