ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan
5375 view
 Post Date:  2011-03-07 03:49:08
ธงชาติประเทศอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (Republic of Azerbaijan)
เมืองหลวง              บากู (Baku)

ภาษาที่ใช้               อาเซอร์ไบจาน รัสเซีย 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan

 

                อาเซอร์ไบจานตั้งอยู่แถบเทือกเขาคอเคซัสในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่เกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                สีน้ำเงิน คือสีของชาวอาเซอร์ไบจานเชื้อสายเติร์ก สีแดง หมายถึง การปกป้องเอกราชของชาติ สีเขียว พระจันทร์เสี้ยวและดาวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม