ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร
1181 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:49:pm
คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร
เมืองชายโขงงาม มะขามหวานเลิศ ถิ่นกำเนิดลำพญา
ภูผาเถิบพิสดาร กลองโบราณล้ำค่า วัฒนธรรมไทยแปดเผ่า
เขามโนรมย์เพลินตา