ค้นหาข้อมูล
ประเพณีบวชลูกแก้วหรือ ปอยส่างลอง
2694 view
 Post Date:  2011-05-20 04:25:21

ประเพณีบวชลูกแก้วหรือ ปอยส่างลอง

         คำว่า ปอยส่างลองเป็นภาษาไทยใหญ่

         ปอย  หมายถึง  งาน  พิธีการ

         ส่าง  หมายถึง  สามเณร

         ลอง  หมายถึง  ยังไม่ได้เป็น

         ปอยส่างลอง หมายถึง พิธีการเตรียมตัวเป็นสมาเณร

         ประเพณีนี้เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ โดยนำเด็กชายที่มีอายุครบบวชเข้าบรรพชาเป็นสามเณร และเด็กจะต้องไปอยู่วัดเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตน สำหรับเป็นสามเณรประมาณ 20 วันก่อน ในวันงานจะมีทั้งหมด 3 วันคือ วันแรกรับส่างลองจากวัดมาประกอบพิธีที่บ้านเจ้าภาพ วันที่สองมีการแห่เครื่องไทยทานและพิธีเรียกขวัญ ในขบวนแห่ประกอบด้วย ขบวนฟ้อนรำแบบไทยใหญ่ ขบวนมโหรี ขบวนแห่เครื่องไทยทาน อัฐบริขาร เป็นต้น วันที่สามเป็นวันบรรพชา

         ประเพณีบวชลูกแก้ว จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน นับได้ว่าเป็นประเพณีอันเกี่ยวเนื่องทางพุทธศาสนาที่งดงามด้วยสีสันของการประดับตกแต่งผู้ที่จะบรรพชาและขบวนแห่อย่างสวยงาม