ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมอริเซียส Mauritius
3537 view
 Post Date:  2011-03-26 09:43:24
ธงชาติประเทศมอริเซียส Mauritius

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมอริเซียส (Republic of Mauritius)

เมืองหลวง              พอร์ตหลุยส์ (Port Louis)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมอริเซียส Mauritius

 

                มอริเซียสเป็นประเทศเกาะที่สวยงามอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา

                สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ สีน้ำเงิน หมายถึง มหาสมุทรอินเดีย สีเหลือง หมายถึง อิสรภาพและพระอาทิตย์ สีเขียว หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร ทั้ง 4  สีนี้ยังหมายถึง 4 เชื้อชาติหลักในมอริเซียส ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวจีน ชนพื้นเมือง และชาวฝรั่งเศส