ค้นหาข้อมูล
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
2970 view
 Post Date:  2011-05-20 04:27:08

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

         ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นงานประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแต่เดิมจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่ในปัจจุบันนิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ประเพณีนี้เป็นการนมัสการองค์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

         ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อนำไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันให้เป็นแถบยาว จากนั้นก็จะแห่ไปวัดมหาธาตุมหาวิหารนำผ้าไปพันฐานองค์พระบรมธาตุเพื่อเป็นการสักการะบูชา

         ผ้าที่ห่มพระธาตุนั้นเรียกว่า ผ้าพระบฏโดยมีประวัติความเป็นมาจากเหตุการณ์เตรียมสมโภชพระบรมธาตุในปี พ.ศ.1773 มีชาวปากพนังได้เก็บผ้าที่คลื่นชัด ซึ่งมีภาพเขียนพุทธประวัติมาถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช เมื่อนำผ้าไปซักก็เห็นเป็นภาพวาดพุทธประวัติ จึงเรียกว่า ผ้าพระบฏ จึงประกาศหาเจ้าของ จึงได้ทราบว่าชาวหงสาต้องการนำผ้าพระบฏไปบูชาที่ลังกาแต่เจอมรสุมพัดมา พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงเห็นว่าควรนำไปห่มพระบรมธาตุแทน เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ จึงมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช

         ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธอย่างไม่เสื่อมคลาย