ค้นหาข้อมูล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
2420 view
 Post Date:  2011-05-19 05:50:52

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 (วันแม่แห่งชาติ) 12 สิงหาคม

ความหมาย

         วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ หมายถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย เนื่องจากทรงเป็นแม่หลวงของปวงชนชาวไทยทั้งมวล

ความเป็นมา

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ทรงมีพระบรมราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2475 พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนาม สิริกิติ์ เมื่อพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ได้สถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ จนกระทั่งปี พ.ศ.2499 ทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร ทรงมีพระเมตตาในการช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งโครงการต่างๆขึ้น เพื่อช่วยเหลือราฎรและเป็นการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพที่บางไทร เป็นต้น

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีคุณลักษณะครบถ้วนในการเป็นแม่หลวงของบ้านเมือง และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นแม่ดังนั้นทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ โดยเริ่ม ใช้ในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา และสัญลักษณ์คือดอกมะลิขาว ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความดีงามของผู้เป็นแม่ ความรัก ความสัมพันธ์ที่มีให้ลูกนั้นเป็นความรักที่มีแต่ให้และยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เลย