ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศโซมาเลีย Somalia
4968 view
 Post Date:  2011-03-26 09:29:37
ธงชาติประเทศโซมาเลีย Somalia

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี (Somali Democratic Republic)

 

 

เมืองหลวง              โมกาดิชู (Mogadishu)

 

ภาษาที่ใช้               โซมาเลีย อาหรับ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศโซมาเลีย Somalia

 

                โซมาเลียตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นกึ่งทะเลทราย เนื่องจากปัจจุบันยังมีสงครามกลางเมืองและความไม่สงบ จึงมีแต่รัฐบาลชั่วคราวปกครองประเทศ

                สีฟ้าอ่อน เป็นสีที่นำแบบมาจากธงของสหประชาชาติ ซึ่งเข้ามาช่วยให้โซมาเลียได้รับเอกราชจากอิตาลี รูปดาว 5 แฉก หมายถึง ภูมิภาค 5 เขตซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวโซมาเลีย