ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก Luxembourg
6161 view
 Post Date:  2011-03-09 06:36:05
ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก Luxembourg

 

ชื่อทางการ             ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg)

เมืองหลวง              ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

ภาษาที่ใช้               ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก Luxembourg

 

                ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป เป็นประเทศที่มีธนาคารและบริษัทประกันระดับโลกหลายแห่ง

                สีแดง สีขาว และสีฟ้า มีที่มาจากตราประจำราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก สีแดงมาจากรูปสิงโตสีแดง ส่วนสีฟ้าและสีขาว มาจากสีพื้นของตราสัญลักษณ์ แต่สีในธงชาติไม่ได้มีความหมายเป็นพิเศษแต่อย่างใด