ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐคองโก Republic of the Congo
3764 view
 Post Date:  2011-03-26 10:00:39
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐคองโก Republic of the Congo

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐคองโก (Republic of the Congo)
เมืองหลวง              บราซซาวิล (Brazzaville)

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐคองโก Republic of the Congo

 

                สาธารณรัฐคองโกตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร เป็นประเทศในแอฟริกากลาง มีแม่น้ำคองโกไหลผ่าน

                สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เป็นสีของทวีปแอฟริกา ซึ่งมีธงชาติเอธิโอเปียเป็นต้นแบบ สีเขียว หมายถึง แหล่งทรัพยากรป่าไม้ สีเหลือง หมายถึง ความหวังและทรัพยากรแร่ธาตุ สีแดง หมายถึง เอกราชและความเคารพต่อมวลมนุษย์