ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคาGraphic Card ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
4392 view
 Post Date:  2011-05-02 15:25:26
Graphic Card
Brand Model/Description Price
ASUS ATI PCI-EX EAH4350 SILENT/DI/512MD2 PCI-EX 1150
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/1GD2 PCI-EX 1450
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 1950
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP PCI-EX 1100
ASUS ATI PCI-EX EAH5550/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 2490
ASUS ATI PCI-EX EAH5570/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 2150
ASUS ATI PCI-EX EAH5670/DI/1GD5 PCI-EX 2810
ASUS ATI PCI-EX EAH5670/DI/512MD5 PCI-EX 2640
ASUS ATI PCI-EX EAH5750 FML/DI/512MD5/A PCI-EX 3900
ASUS ATI PCI-EX EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 PCI-EX 6880
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 PCI-EX 6120
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5/V2 PCI-EX 6030
ASUS ATI PCI-EX EAH6870 DirectCU/2DI2S/1GD5/A PCI-EX 7860
ASUS ATI PCI-EX EAH6950/2DI2S/2GD5 PCI-EX 9920
ASUS ATI PCI-EX EAH6970/2DI2S/2GD5 PCI-EX 12400
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210/DI/512MD2 (LP) PCI-EX 1000
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/1GD2 (LP) PCI-EX 1660
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 (LP) PCI-EX 1240
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8400GS/P/512M/A (LP) PCI-EX 1010
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8400GS SILENT/P/512M/A PCI-EX 1040
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GT/DI/512MD3/A PCI-EX 3510
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD2 (LP)/A PCI-EX 2430
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD2 (LP) /V2 PCI-EX 1840
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD3 (LP) /V2 PCI-EX 2450
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/512MD3/A PCI-EX 2190
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT240/DI/512MD3/A PCI-EX 2590
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT430/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 2200
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT440/DI/1GD5 PCI-EX 3060
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS250/DI/1GD3/WW GREEN PCI-EX (BULK) 3690
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450/DI/1GD5 PCI-EX 3710
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450 DirectCU/DI/1GD5 PCI-EX 4140
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450 DirectCU OC/DI/1GD5 PCI-EX 4360
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX450 DirectCU TOP/DI/1GD5 PCI-EX 4500
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460/2DI/768MD5 PCI-EX 6710
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 DirectCU/2DI/1GD5 PCI-EX 6170
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 6790
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 SE DC/2DI/1GD5 PCI-EX 5950
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX465/2DI/1GD5 PCI-EX 6950
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II/2DI/1GD5 PCI-EX 8190
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 8550
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX570/2DI/1280MD5 PCI-EX 12370
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX570 DirectCU II/2DIS/1280MD5 PCI-EX 12370
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580/2DI/1536MD5 PCI-EX 17430
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580 DirectCU II/2DIS/1536MD5 PCI-EX 17430
GALAXY 95TGE8HUFEXX (9500GT 1GBD2) 1790
GALAXY GT210 (Low Profile) 1 GB DDR 3 64 Bit 1260
GALAXY GT430/43GGS8HX3SXZ (GT430 1GD3) 2390
GALAXY GTS 450 1GB DDR3 128 Bit 3390
GALAXY GTS 450GC/50SGH8HX (GTS 450GC 1GD5) 3790
GALAXY GX GT210 LP/21GGE4 (GT210LP 1GD2) 1750
GALAXY GX GT220/22TGE8HX (GT220 1GD2) 1950
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD4890 1024MB DDR5 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 6750
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5450 1024MB DDR2 64bit DVI HDMI PCI-EX 1590
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5670 1024MB DDR5 128bit HDMI/DVI/D-sub PCI-EX 2960
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5750 1024MB DDR5 128bit 2DVI HDMI DP PCI-EX 3910
MANLI nVIDIA AGP GeForce FX5500 256MB DDR2 64bit DVI/D-SUB/TV-Out AGP 967
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 8400GS 256MB DDR2 64bit PCI-EX 865
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 8400GS 512MB DDR2 64bit PCI-EX 986
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 9500GT 512MB DDR2 DVI HDMI PCI-EX 1358
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 9800GT 1024MB DDR2 128bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 2567
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 9800GT 1024MB DDR3 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 2892
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 9800GT 512MB DDR2 128bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 2306
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce 9800GT 512MB DDR3 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 2567
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce G210 512MB DDR2 64bit DVI HDMI PCI-EX 1070
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce G210/LP 1024MB DDR3 64bit DVI HDMI PCI-EX 1200
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 1024MB DDR2 128bit DVI HDMI PCI-EX 1693
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 1767
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 512MB DDR2 128bit DVI HDMI PCI-EX 1479
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 512MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 1553
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT240 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 2195
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT240 512MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 1934
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT430/LP 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 1981
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 1024MB DDR3 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 3209
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 1024MB DDR3 256bit DVI HDMI PCI-EX 3209
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 512MB DDR3 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 2874
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 512MB DDR3 256bit DVI HDMI PCI-EX 2874
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS450 1024MB DDR5 128bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3534
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX460 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 5348
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX460 768MB DDR5 192bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 4929
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX465 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 6371
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX470 1280MB DDR5 320bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 7756
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX480 1536MB DDR5 384bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 13429
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX550 Ti 1024MB DDR5 192bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX 4550
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX560 Ti 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 7487
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX570 1280MB DDR5 320bit DP+HDMI+2*DVI-I PCI-EX 10600
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX580 1536MB DDR5 384bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX 15515