ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic
4548 view
 Post Date:  2011-03-26 10:01:38
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic

 

 

เมืองหลวง              บังกี (Bangui)

 

ภาษาที่ใช้               ซังโก ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic

 

                ประเทศนี้ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา ไม่มีทางออกสู่ทะเล

                ธงชาตินี้ออกแบบโดยรวมสีของทวีปแอฟริกากับธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งเคยปกครองประเทศ สีน้ำเงิน หมายถึง มิตรภาพและความหวัง สีขาว หมายถึง อุดมคติ สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม สีเหลือง หมายถึง แร่ธาตุ สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น รูปดาวเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและเอกราช