ค้นหาข้อมูล
บ้านนอกคอกนา
1681 view
 Post Date:  2011-06-02 02:53:21

บ้านนอกคอกนา

                เป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบถึงคนที่เป็นชาวนา ชาวสวน ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง ตามชนบทจะมีการกั้นคอกให้สัตว์เลี้ยงอยู่ หรือมีการกั้นเขตที่นาซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ปัจจุบันในเมืองกรุงแทบจะไม่มีให้เห็นกันแล้ว