ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศลิเบีย Libya
4533 view
 Post Date:  2011-03-26 09:55:46
ธงชาติประเทศลิเบีย Libya

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย

 (The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya)

 

 

เมืองหลวง              ตริโปลี (Tripoli)

 

ภาษาที่ใช้               อาหรับ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศลิเบีย Libya

 

                ลิเบียเป็นประเทศทะเลทราย ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปแอฟริกา ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศที่มีข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามที่เคร่งครัด สินค้าส่งออกที่สำคัญคือ น้ำมัน

                กล่าวกันว่าสีเขียวเป็นสีผ้าโพกศีรษะของมุฮัมมัด ศาสนทูต และเป็นสีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม ลิเบียเป็นประเทศเดียวที่ธงชาติมีแค่หนึ่งสีและไม่มีลวดลาย