ค้นหาข้อมูล
นิมิตฝันดี ฝันร้าย
1872 view
 Post Date:  2011-06-02 08:03:47

นิมิตฝันดี ฝันร้าย

                นิมิตฝัน คนเราทุกรูปทุกนามต่างย่อมฝันด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าชายหญิง จะยากดี มีจน ไม่เลือกผู้ใหญ่หรือเด็กตามหลักโหราศาสตร์ เกจิอาจารย์ท่านรจนาแนะนำไว้เป็นตำราไว้ว่าอันว่านิมิตฝันของมนุษย์สามัญชนทั้งหลายนั้น ย่อมมีเหตุผลแตกต่างกัน โบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติไว้ต่อกันมาว่า ฝันวันใดจักได้แก่ใคร อย่างนี้

                ถ้าฝันวันอาทิตย์  นิมิตฝันนั้นได้แก่    ปวงประชา

                ถ้าฝันวันจันทร์     นิมิตฝันนั้นได้แก่    ญาติกาวงศา

                ถ้าฝันวันอังคาร   นิมิตฝันนั้นได้แก่    บิดามารดา

                ถ้าฝันวันพุธ          นิมิตฝันนั้นได้แก่    บุตร ภรรยา

                ถ้าฝันวันพฤหัสบดีนิมิตฝันนั้นได้แก่  ครู อาจารย์

                ถ้าฝันวันศุกร์        นิมิตฝันนั้นได้แก่    มิตรสหาย

                ถ้าฝันวันเสาร์       นิมิตฝันนั้นได้แก่    ตัวผู้ฝันเองฯ

                ความฝันหรือนิมิตฝันตามวันดังกล่าวนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบรรดาคนทั้งหลาย จักขออรรถาธิบายเพื่อให้ความสว่างเป็นเครื่องประดับความรู้แก่นักฝันทั้งหลายดังนี้

                1.ถ้าฝันตรงกับวันอาทิตย์ นิมิตฝันนั้น จักได้แก่ ปวงประชา หมายความว่า มักฝันเกี่ยวกับฝูงชนทั้งหลายทั่วไป ส่วนมากจะเป็นบุคคลภายนอก ผู้คนที่เรารู้จักมักคุ้น หรือคนที่เราเคยคบหา สมาคมด้วยในชีวิตประจำวัน ผู้คนเหล่านั้นจะมีส่วนมาให้ลาภผล หรือเป็นฝ่ายดลบันดาลให้เราประสบโชคดี มีลาภ หรือประสบความหายนะตามนิมิตฝันนั้นๆ

                2.ถ้าฝันตรงกับวันจันทร์ นิมิตฝันนั้น จักเกี่ยวพันกับญาติพี่น้อง คือ เครือญาติผู้ฝัน สำหรับผู้ฝันจะโชคดีหรือมีลาภใดๆ มากหรือน้อยอย่างไร ย่อมขึ้นกับความฝัน อันพ่อหรือแม่จะดลบันดาลให้ โดยการบอกกล่าวหรือการแก้ฝันนั้นให้บังเกิดเป็นจริง ทั้งในทางดีและทางเสีย

                3.ถ้าฝันตรงกับวันอังคาร นิมิตฝันนั้น จักเกี่ยวพันกับ บิดามารดา หรือพ่อแม่ของผู้ฝันเอง อาจจะเป็นฝ่ายแก้เคล็ดทำนายแปรนิมิตให้ผู้ฝันว่า ควรจะเป็นอย่างไร หรือน่าจะมีโชคลาภ หรือเสียลาภในด้านไหน หรือแนะนำว่าผู้ฝันนั้นสมควรจะแก้เคล็ดฝันในทางใดถึงจะดี ไม่มีทางเสียหรือสูญเปล่า

                4.ถ้าฝันตรงกับวันพุธ นิมิตฝันนั้น จักมีปฎิสัมพันธ์กับ บุตร ภรรยา คือ ลูกและเมียของผู้ฝันเอง ด้วยผู้ฝันนั้นถ้าเป็นชาย ก็ให้เล่าความฝันแก่ภรรยา ตรงกันข้ามถ้าเป็นหญิงก็ให้เล่าความฝันต่อสามีของตนเอง จึงจะประสบผลดีมีโชคลาภสำหรับบุตรจะต้องเป็นบุตร ธิดาที่มีวัยบรรลุนิติภาวะ หรือสามารถพูดจาได้แล้ว

                5.ถ้าฝันตรงกับวันพฤหัสบดี นิมิตฝันนั้น จักความผูกพันธ์กับ ครู อาจารย์ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอบรม แนะนำสั่งสอน ผู้ฝันมาก่อน กล่าวโดยตรงๆ ก็คือท่านที่เคยเป็นคนที่ผู้ฝันเคารพ นับถือหรือให้ความยำเกรง เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ดีและมีศีลธรรม เป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นบ้าน หรือในชุมชนนั้นๆ พอสมควร

                6.ถ้าฝันตรงกับวันศุกร์ นิมิตฝันนั้น จักเชื่อมโยงกับ มิตรสหาย คือ บรรดาเพื่อนฝูง ที่ผู้ฝันชอบพอรักใคร่สนิทสนมกันดี ควรจะไปเล่าความฝันให้เพื่อนๆ ฟัง เพื่อขอความเห็นหรือแนะนำในทางให้เกิดโชคดี มีลาภ หรือแก้เคล็ดให้เพื่อแก้สิ่งเลวร้าย กลายมาเป็นสิ่งอันเกิดเป็นสิริมงคล หรือให้เกิดลาภมูล พูนผลตามนิมิตฝันนั้น

                7.ถ้าฝันตรงกับวันเสาร์ นิมิตฝันนั้น จะผูกพันกับตัวผู้ฝันเอง ว่าจะตีความหมายนิมิตฝันได้อย่างไร จึงจะเกิดสิ่งดีมีโชคลาภ หรือจะต้องแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายกลับมาดีได้มากน้อยเพียงไร

                สิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ท่านกล่าวว่า มนุษย์เราทุกคน ทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกยากดี มีจน เกิดมาแล้วย่อมมีสิริ คือ สิ่งดีมีมิ่งขวัญ หรือสิริมงคลประจำตัวตามวันเกิดซึ่งท่านแนะนำว่าเมื่อเกิดนิมิตฝันหรือจักกระทำกิจการใดๆ ไม่ควรมองข้ามสิริมลคลประจำตัวของตนเองไปเสีย สำหรับเลขอันเป็นสิริมงคลประจำวันเกิดของคนเรานั้น มีดังนี้

                คนเกิดวันอาทิตย์ เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 6

                คนเกิดวันจันทร์ เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 15

                คนเกิดวันอังคาร เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 8

                คนเกิดวันพุธ เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 17

                คนเกิดวันพฤหัสบดี เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 19

                คนเกิดวันศุกร์ เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 21

                คนเกิดวันเสาร์ เลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวคือ กำลัง 10

                ดังนั้น เมื่อต้องการหาเลขเด็ดในการเสี่ยงโชคแสวงหาลาภ จึงไม่ควรมองข้ามเลขอันเป็นสิริมงคลประจำตัวของแต่ละท่านไปเสีย อาจจะประสบโชคดี มีลาภผล ไม่มากก็น้อยตามวาสนาบารมีของเราต่างเคยได้สร้างสมมาแต่ชาติเก่า หรือในอดีตชาติเพราะเคยแม่นยำ ถูกต้องมานักต่อนักแล้ว ในวงการโหราศาสตร์ไม่ว่าในการผูกดวง มหาทักษาพยากรณ์ ดูเลข 7 ตัว หรือ กราฟชีวิต คุณหมอโหรที่ทรงคุณวุฒิ ท่านจะไม่ทิ้งเลขกำลังประจำวันเกิดดังกล่าวมานั้นเลย

                การหาเลขเสี่ยงโชค เมื่อทราบเลขสิริมงคลประจำวันเกิดของท่านแล้ว ยังไม่พอ จะต้องไปดูว่า ท่านนิมิตฝันเจอภาพอะไร เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ สิ่งทั้ง 3 นั้น ได้แก่ เลขประจำภาพเป็นเลขอะไร

                ตัวอย่าง

                ถ้าฝันเห็นช้าง หรือพระราชา จะได้แก่เลข 9 ถ้าท่านเกิดวันศุกร์ เลขอันเป็นสิริมงคลประจำ คือเลข 21

                ท่านให้เอาเลข 9 บวกกับเลข 21 ได้ 30 ดังนั้นเลขควรนำไปเสี่ยงโชค คือเลข 03 หรือกลับเลขเป็น 30 อย่างใดอย่างหนึ่ง

                อีกตัวอย่างหนึ่ง

                ถ้าท่านฝันเห็นช้าง (จะกี่เชือกก็ตาม) กำลังเล่นน้ำ คำว่าน้ำ ท่านตีเป็นเลข 1 ส่วนช้างท่านตีเป็นเลข 9 ดังนั้นเลขที่จะนำไปเสี่ยงโชคคือเลข 19 หรือกลับกันเป็นเลข 91 (ตัวอย่างนี้มีผู้ถูกลอตเตอรี เลขท้าย 2 ตัวมาแล้ว)