ค้นหาข้อมูล
Chia coin คืออะไร
2947 view
 Post Date:  2/6/21 - 6:58:pm
Chia coin  คืออะไร

Chia คืออะไร

  Chia นั้นแตกต่างจาก Bitcoin  หรือ Ethereum   ที่ต้องอาศัยกลไก proof of work   ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมบนเครือข่าย ในทางกลับกัน Chia จะขึ้นอยู่กับ  proof of space-time ซึ่งมีหน้าที่คล้ายกับนักขุดเหมือง ในการส่งหลักฐานไปยังผู้ตรวจสอบธุรกรรม แต่ในกรณีนี้นักขุด Chia network จะใช้ solid-state drives (SSD) หรือ hard-drive (HDD) ในการจัดเก็บข้อมูลแทน