ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
596 view
 Post Date:  17/8/16 - 1:21:pm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            วังไกลกังวล ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมห่างจากหัวหินไปทางทิศเหนือราว ๓ กม. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน และพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในบริเวณมีพระตำหนักหลายหลัง มีชื่อคล้องจองกัน ได้แก่พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์

            เขาตะเกียบ เขาไกรลาส เป็นภูเขา ๒ ลูกที่อยู่ใกล้กัน อยู่ห่างจากตัว อ.หัวหินไปทางทิศใต้ราว ๑๔ กม. เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม บริเวณชายหาดมีร้านอาหาร ที่พักและร้านขายของที่ระลึกมากมายไว้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล

            สวนสนประดิพัทธ์ สวนสนประดิพัทธ์อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบปราณบุรี มีที่พักทั้งในลักษณะเป็นบังกะโลเรือนแถวและห้องพัก

            น้ำตกป่าละอู ตั้งอยู่ในเขตป่าละอู อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด ป่าละอูจัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน น้ำตกป่าละอูประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่ และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงาม

            อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่ในเขตอ.กุยบุรี และอ.ปราณบุรี ห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ราว ๖๓ กม. ตามตำนานเล่ากันว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมาย ในสมัยนั้นมีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมา และประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปาง คนบนเรือที่รอดชีวิต ๓๐๐ คนได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ จึงเรียกว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาเพี้ยนเป็น “เขาสามร้อยยอด” จนทุกวันนี้

            อ่าวน้อย อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวมะนาว ทั้ง ๓ อ่าว อยู่หน้าเมืองประจวบฯ มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะต่อการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ขี่จักรยานเลียบชายทะเล

            อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้

            อ่าวแม่รำพึง เป็นชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่ง หาดทรายขาว มีถนนเลาะเลียบตลอดแนวชายหาด มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว เหมาะสำหรับพักผ่อน

            ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บนเขาธงชัย ท้องที่บ้านกรูด ซึ่งแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปทางซ้ายราว ๑๖ กม. จะพบตำหนัก กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาธงชัย หันหน้าออกสู่ทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ และสำนักสงฆ์

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดถ้ำเขาคั่นกระได ตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อย