ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอุซเบกิสถาน Uzbekistan
5800 view
 Post Date:  2011-03-07 03:58:22
ธงชาติประเทศอุซเบกิสถาน Uzbekistan

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (Republic of Uzbekistan)
เมืองหลวง              ทาชเคนต์ (Tashkent)

ภาษาที่ใช้               อุซเบก รัสเซีย

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอุซเบกิสถาน Uzbekistan

 

                อุซเบกิสถานตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียกลาง ห่างไกลจากทะเล ในอดีตมีความรุ่งเรืองมากเพราะเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม

                สีฟ้า หมายถึง น้ำและท้องฟ้า สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ เส้นสีแดง หมายถึง พลังของคนในชาติ พระจันทร์เสี้ยวและดาวแสดงความหมายว่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม