ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศบัลแกเรีย Bulgaria
6336 view
 Post Date:  2011-03-09 04:50:19
ธงชาติประเทศบัลแกเรีย Bulgaria

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Republic of Bulgaria) 

เมืองหลวง              โซเฟีย (Sofia)

ภาษาที่ใช้               บัลแกเรีย

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบัลแกเรีย Bulgaria

 

                บัลแกเรียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีชื่อเสียงในเรื่องโยเกิร์ตและการเพาะปลูกกุหลาบ

                สมัยก่อนธงชาติบัลแกเรียมีสีเหมือนธงชาติรัสเซีย เพื่อเป็นเกียรติแก่รัสเซียที่ร่วมทำสงครามกับเติร์ก แต่ภายหลังได้เปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีเขียว สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม สีแดง หมายถึง ความรักชาติ