ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม
1337 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:51:pm
คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม
พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย
เรณูภูไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง