ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศกัวเตมาลา Guatemala
5701 view
 Post Date:  2011-04-02 08:12:21
ธงชาติประเทศกัวเตมาลา Guatemala

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐกัวเตมาลา (Republic of Guatemala)

พื้นที่                        109,000 ตร.กม. (ประมาณ 1 ใน 5 ของประเทศไทย)

ประชากร                13,000,000 คน

เมืองหลวง              กัวเตมาลาซิตี (Guatemala City)

ภาษาที่ใช้               สเปน

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศกัวเตมาลา Guatemala

 

                กัวเตมาลาตั้งอยู่ในอเมริกากลาง ในอดีตเป็นแหล่งอารยธรรมมายา ที่เจริญรุ่งเรือง

                สีขาวและสีฟ้าเป็นสีของธงสหพันธ์อเมริกากลางที่รวมตัวกันหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน สีฟ้า หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก สีขาว หมายถึง ผืนแผ่นดินและสันติภาพ ตรงกลางธงชาติเป็นรูปนกเรสเปลนเดนต์เกตซัล ซึ่งเป็นนกประจำชาติ