ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศศรีลังกา Sri Lanka
5144 view
 Post Date:  2011-03-07 03:41:28
ธงชาติประเทศศรีลังกา Sri Lanka

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
เมืองหลวง              โคลัมโบ (Colombo)

ภาษาที่ใช้               สิงหล ทมิฬ

 

 

               

ความเป็นมาของธงชาติประเทศศรีลังกา Sri Lanka

 

                ศรีลังกามีลักษณะประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรอินเดีย ประกอบด้วยชาวสิงหลซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่และชาวทมิฬซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย                

                สิงโตคือสัญลักษณ์ของชาวสิงหล ใบโพธิ์สีเหลืองสี่มุม หมายถึง พุทธศาสนา สีเขียว หมายถึง อิสลามิกชน สีส้ม หมายถึง ชาวทมิฬ