ค้นหาข้อมูล
คนโบราณพยากรณ์อากาศกันอย่างไร ?
1735 view
 Post Date:  2011-05-30 02:39:08

 

คนโบราณพยากรณ์อากาศกันอย่างไร ?

 

                ในสมัยก่อน ใช้สังเกตจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาทำนาย การเปลี่ยนแปลงของอากาศ เช่น ปลากระโดดขึ้นจากน้ำแสดงว่าฝนจะตก แมวทำความสะอาดหน้าแสดงว่าฝนจะตก กบร้อง แสดงว่า  ฝนจะตก เป็นต้น