ค้นหาข้อมูล
เข้าด้ายเข้าเข็ม
2170 view
 Post Date:  2011-06-09 12:42:32

เข้าด้ายเข้าเข็ม

 

            เป็นสำนวนหมายถึง ระยะเวลาสำคัญที่กำลังจะทำอะไรเสร็จแหล่ไม่เสร็จแหล่ ได้มาจากการสนเข็มที่ต้องมีสมาธิจดจ่อแน่วแน่ ถึงจะสามารถสนด้ายเข้าไปในรูเข็มได้ หากมีอะไรมาขัดจังหวะเพียงนิดเดียวก็จะไม่สำเร็จ