ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเยเมน Yemen
5779 view
 Post Date:  2011-03-07 03:34:11
ธงชาติประเทศเยเมน Yemen

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเยเมน (Republic of Yemen)
เมืองหลวง              ซานา (Sanaa)

ภาษาที่ใช้               อาหรับ

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเยเมน Yemen

                เยเมนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ มีความเจริญในสมัยโบราณเนื่องจากเป็นดินแดนเชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างตะวันตกและตะวันออก

                สีแดง สีขาว และสีดำ คือสีของชาวอาหรับ สีแดง หมายถึง ความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราช  สีขาว หมายถึง ความหวังในอนาคต สีดำ หมายถึง ความมืดมนในสมัยที่เป็นอาณานิคม