ค้นหาข้อมูล
ปีนเกลียว
3029 view
 Post Date:  2011-06-09 12:42:01

ปีนเกลียว

            ปีนเกลียว หมายความว่า ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ลงรอยกัน ที่มาของสำนวนนี้เกิดจากการหมุนเกลียวไม้หรือเกลียวโลหะ จะมีเกลียวตัวผู้และเกลียวตัวเมียคู่กัน หากหมุนเกลียวทั้งสองเข้าหากันแล้วไม่ลงร่องพอดีก็เรียกว่า ปีนเกลียว