ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐเช็ก Czech Republic
7170 view
 Post Date:  2011-03-09 06:53:44
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐเช็ก Czech Republic

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

 

 

เมืองหลวง              ปราก (Prague)

 

ภาษาที่ใช้               เช็ก

 

 

 

 

ความเป็นมาของ ธงชาติประเทศสาธารณรัฐเช็ก Czech Republic

 

 

                สาธารณรัฐเช็กตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขา แยกจากเชโกสโลวะเกียในปี ค.ศ.1993

                สีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง เป็นสีของชนเผ่าสลาฟ แต่ความจริงแล้วสีแดงและสีขาว หมายถึง ภูมิภาคโบฮีเมียที่รวมกันเป็นสาธารณรัฐเช็ก ส่วนสีน้ำเงินเป็นสีของภูมิภาคมอเรเวีย