ค้นหาข้อมูล
วันประมงแห่งชาติ (13เมษยน)
2134 view
 Post Date:  2011-05-19 05:43:45

วันประมงแห่งชาติ (13เมษยน)

ความหมาย

         วันประมงแห่งชาติ คือวันสำคัญเพื่อระลึกถึงการประกอบอาชีพประมงและเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับชาวประมงที่ประกอบอาชีพเสี่ยงภัยในทะเล อีกทั้งยังเป็นการช่วยเตือนใจประชาชนคนไทยให้ชช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรอีกด้วย

ความเป็นมา

         การประมงได้พิจารณาเห็นว่าการประกอบอาชีพประมงทะเลเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยอันตรายในเขตน่านน้ำ อีกทั้งยังทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก และยังช่วยแจ้งข่าวที่อาจเป็นภัยต่อประเทศชาติให้ราชการทราบได้ทันท่วงที ดังนั้น กรมประมงจึงมีการประสานกับกองทัพเรือและมีความเห็นตรงกันว่าในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันสงกรานต์และประชาชนชาวไทยจะทำบุญ ตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ดังนั้นในวันนี้ ทางราชการจึงถือเป็น วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ และเป็นวัน ประมงแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา