ค้นหาข้อมูล
iPhone5 ติดอันดับสมาร์ทโฟนที่มีสารพิษน้อยที่สุด
1975 view
 Post Date:  11/10/12 - 10:07:pm
iPhone5 ติดอันดับสมาร์ทโฟนที่มีสารพิษน้อยที่สุด

 

iFixit ร่วมกันกับ HealthyStuff.org ได้ทำสรุปวิจัยเกี่ยวกับสารพิษในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งที่นำมาวิจัยนี้มีทั้งสิ้น 36 รุ่น ซึ่งมี ทั้งพวก iPhone4s iPhone5  Samsung Galaxy SIII อยู่ในรายงานวิจัยนี้ด้วย โดยผลคะแนนนี้ถ้าเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับเลข 0 ถือว่ามีสารพิษน้อย อยู่ในระดับปลอดภัย   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสารเคมีในมือถือที่พบบ่อย รวมทั้งโบรมีนและปรอท

ผลปรากฏว่า iPhone 5 พบสารพิษอยู่ที่  2.86  ในขณะที่ iPhone 4S มีปริมาณสารเคมีในมือถืออยู่ที่  2.69 ซึ่งน้อยกว่า iPhone5 หมายความว่า มือถือ iPhone รุ่นล่าสุดอย่าง iPhone5 ไม่สามารถลดสารเคมีในอุปกรณ์นั้นได้ แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์โซนสีเขียวซึ่งแสดงถึงมือถือนี้มีสารพิษน้อย ในขณะที่ Samsung Galaxy SIII ได้คะแนนพบสารพิษอยู่ที่ 2.99 อยู่ในโซนสีเหลือง

เว็บไซต์ iFixit ตั้งข้อสังเกตว่า  ในแต่ละปี มีเพียงประมาณร้อยละ 8 จากทั้งหมด 130 ล้านโทรศัพท์มือถือ ที่ผ่านการกำจัด และนำไปรีไซเคิลให้เหมาะสม ในขณะที่ Apple แนวโน้มที่จะมุ่งมั่นในการผลิตมือถือ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถือว่าดีขึ้นกว่า iPhone รุ่นแรกสุดที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามีสารพิษในโทรศัพท์มือถือเยอะมาก

ข้อมูลจาก ifixit