ค้นหาข้อมูล
ตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์swot บริษัท วิ.อาร์.ยูเนียน จำกัด
8133 view
 Post Date:  2011-06-11 03:29:49

Case Study: บริษัท วิ.อาร์.ยูเนียน จำกัด

นศ.อภิชญา สุรประภาพิชย์

ประวัติการทำธุรกิจ
ในปี 1972 เราเริ่มประกอบธุรกิจรับทำผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทภายใต้ชื่อของ “วิโรจน์ โลหะกิจ” ในช่วงเริ่มต้น เราเริ่มกิจการจากตึกแถวเล็กๆ 3 ห้อง ในเขตบุคคโล ช่วงเวลานั้นเราได้รับความรู้ และทักษะมากมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กทั้งหมด ในที่สุดเราเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์จากสแตนเลสโดยเฉพาะ
ในปี 1984 เริ่มก่อตั้ง บริษัท วี.อาร์.สหกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่อสแตนเลส
ในปี 1987 ก่อตั้ง บริษัท วี.อาร์.ฟิตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายชิ้นส่วนนำเข้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง
ในปี 1992-2000 ย้ายโรงงานใหม่ไปที่ซอยเพชรเกษม 91 เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น เริ่มดำเนินการผลิต ตะแกรงสแตนเลส เป็นสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด
ในปี 2004 ขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยการก่อตั้งสาขาที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ในปี 2005 ได้รับรางวัลมาตรฐาน ISO 9001:2000 รับรองการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจากสถาบัน BSI ประเทศอังกฤษ
ในปี 2007 เปิดโรงงานใหม่ 2 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 8 ไร่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการจากผู้บริโภค


1. โอกาสธุรกิจและปัจจัยความสำเร็จ
โอกาสของธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากแต่เดิม คุณสุวี หทัยพันธลักษณ์ ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจรับทำผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภท ภายใต้ชื่อของ “วิโรจน์ โลหะกิจ” ในช่วงเริ่มต้นจากตึกแถวเล็กๆ 3 ห้อง ในเขตบุคคโล ช่วงเวลานั้นเราได้รับความรู้ และทักษะมากมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กมุ่งไปการผลิตภัณฑ์จากสแตนเลสโดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนั้นเองกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากสแตนเลส มีสูงขึ้น ประกอบกับการแข่งขันทางด้านการตลาดนั้นยังไม่รุนแรงนัก จึงทำให้ผลการดำเนินงานของ บริษัทประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจนกระทั้งในปี 1992-2000 ย้ายโรงงานใหม่ไปที่ซอยเพชรเกษม91 เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น เริ่มดำเนินการผลิต ตะแกรงสแตนเลส เป็นสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างโรงงานกว่า 8 ไร่ ใช้งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง 200 ล้านบาท

2. บริษัทและแนวคิดของบริษัท
เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊อกน้ำของตลาดในประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวสูง และแนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำพรีเมียมที่ผลิตจากสเตนเลสเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเพราะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากกระแสคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น โดยก๊อกนำที่ผลิตจากสแตนเลสมีค่าปนเปื้อนจากโลหะหนักในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางที่( สำนักมาตรฐานกลางเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจชื่อสำนักงานที่ถูกต้องให้ด้วย ) กำหนดไว้ ในขณะนี้ที่ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เกือบ 100% ผลิตมาจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ซึ่งมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักที่ปริมาณที่สูงค่ามาตรฐาน
3. สินค้าและบริการ
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ได้ดำเนินการผลิต และพัฒนาสินค้าสแตนเลสหลากหลายรูปแบบ ลักษณะเฉพาะที่โดนเด่นของสแตนเลสมีอยู่มากมาย เช่น ความสามารถในการป้องกันการเกิดสนิม, มีความทนทาน, ใช้งานได้นาน และมีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัว การนำผลิตภัณฑ์สแตนเลสมาใช้นั้นยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนั้น บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด จึงเลือกที่จะผลิตสินค้าจากสแตนเลส 5 ประเภทในเบื้องต้น ดังนี้:
- ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์สำหรับก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำ
- มือจับ และอุปกรณ์ติดตั้งประตู
- ตะแกรง
- ชุดเคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “VRH” บริษัทรับประกันในคุณภาพ เรารักษาคุณภาพของสินค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี โดยมีการจัดหาวัตถุดิบจากทั้งใน และต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดมาใช้ในการผลิต สินค้าที่สำเร็จสมบูรณ์ออกมาทั้งหมดจะถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น ก๊อกน้ำของเราจะต้องมีคุณสมบัติที่เกินกว่าที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Standard – TIS) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environment Institute) ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้สินค้ารุ่นพิเศษ บางรุ่นยังผ่านมาตรฐานอังกฤษอีกด้วย ทางบริษัทมีการทดสอบสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผ่านมาตรฐานสากลอื่นๆมากขึ